Ce site Web a des limites de navigation. Il est recommandé d'utiliser un navigateur comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox.

-20% dès 2 articles achetés (hors petits prix)

Gegevensprivacybeleid

Privacybeleid

Hoofdkantoor: 34, boulevard des Italiens, 75009 Parijs (Frankrijk).

Artikel 1 – Inleiding

Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds LDRC, eigenaar van het merk Berthie, en anderzijds personen die een aankoop willen doen via de website www. berthie.fr, hierna "de gebruiker" of "de klant" genoemd.

De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens de bestelling te plaatsen.
Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 2 – Voorwerp:

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen Berthie en de gebruiker te definiëren, van bestelling tot diensten, via betaling en levering.
Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen.

Artikel 3 – Bestelling:

De gebruiker plaatst zijn bestelling op internet: www.berthie.fr
La valida De bestelling en de elektronische handtekening (wet van 13 maart 2000 op de elektronische handtekening) vormen de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door Berthie geregistreerde gegevens het bewijs van alle verrichtingen op de website www. . Berthie.fr tussen het bedrijf en zijn klanten
De contractuele informatie zal uiterlijk bij de levering aanleiding geven tot een schriftelijke bevestiging aan de klant op het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld .
Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop.
Berthie behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van producten:
Berthie verbindt zich ertoe bestellingen uit te voeren binnen de limieten van de beschikbare productvoorraden. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt Berthie zich ertoe de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Het niet beschikbaar zijn van één of meerdere artikelen kan niet leiden tot de verantwoordelijkheid van Berthie

Artikel 5 – Prijs:

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten.
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro's.
Berthie behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van orderinvoer.

Artikel 6 – Betaling:

De producten blijven eigendom van Berthie totdat de volledige betaling is ontvangen.
De klant heeft de mogelijkheid om zijn online aankopen bij de bestelling te betalen: per creditcard (creditcard, Visa, Euro-card, Mastercard, Amex) of via Paypal.

In het geval dat producten uitverkocht of niet beschikbaar zijn, wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. hun deadlines om hun bestelling te kunnen wijzigen, met hun toestemming en volgens hun wensen.
Berthie zet alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die op het web worden verzonden te garanderen.

Als zodanig maakt de website gebruik van een beveiligde betalingsmodule (PayPal) door uitwisseling van versleutelde gegevens (SSL-protocol met 128-bits encryptie) en bewaart Berthie op geen enkel moment de bankgegevens van zijn klanten.


Artikel 7 – Levering - termijnen, verzendkosten en verpakking:

Leveringen - termijnen:
De artikelen worden geleverd op het adres dat bij de bestelling is opgegeven.De verzending van de bestelling wordt op de dag van vertrek per e-mail aan de klant bevestigd op voorwaarde dat de klant zijn e-mailadres correct heeft doorgegeven.Om de levering te optimaliseren, is het raadzaam een ​​adres op te geven waar uw bestelling kan worden ontvangen. tijdens werkuren (thuis, werk, kennis).
Berthie behoudt zich het recht voor de vervoerder te kiezen en staat in voor een correcte levering van de producten.

Bezorgtijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met de op de productfiches aangekondigde verzendtijden, waaraan de levertijd is toegevoegd.
Producten worden binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden, terwijl de levertijd wordt aangekondigd volgens de gekozen vervoerder.
Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering, om welke reden dan ook. Dit geeft de koper niet het recht de koop te ontbinden.
De klant kan bijgevolg geen aanspraak maken op schadevergoeding van welke aard dan ook. Berthie
Bij zichtbare gebreken profiteert de klant van het hieronder in artikel 9 gespecificeerde retourrecht.
In het geval van een fout in de bewoordingen van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid waarin hij het product zou kunnen leveren.
Verzend- en verpakkingskosten:
Verzend- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant, behalve in het geval beperkt voorzien in artikel 9.
Het bedrag van de verzendkosten wordt automatisch bepaald bij het plaatsen van de bestelling, afhankelijk van het land, gewicht en volume van elk product.Artikel 8 – Herroepingstermijn:

De herroepingstermijn die aan de klant wordt toegekend op de aankoop van goederen, in overeenstemming met artikel L 121 16 van de Consumentenwet, is 14 dagen. urs francs vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Gedurende deze periode kan de klant op eigen kosten en zonder boete het (de) product(en) retourneren die niet bij hem passen.
De klant kan het/de bestelde product(en) omruilen.
De kosten voor het retourneren van goederen blijven voor rekening van de koper.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking.
Artikelen die door de klant beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.

Artikel 9 - Productconformiteit :

De klant kan producten omruilen die defect lijken of niet overeenkomen met hun bestelling. In dit geval moet hij het verzoek per e-mail doen, binnen 7 werkdagen na levering en het product retourneren.
Het product wordt dan geruild.
In het geval van een omruiling van het product, zijn de verzendkosten van de vervangend product wordt niet aan de klant gefactureerd en de door deze laatste gemaakte verzendkosten worden aan hem vergoed op basis van de gefactureerde prijs.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking.
Artikelen die door de klant beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.
Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom:

Berthie heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis.
Alle elementen van de site www. Berthie.fr zowel visueel als audio, zijn beschermd door copyright, handelsmerken of patenten. Ze zijn het exclusieve eigendom van Berthie
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site www.Berthie.fr is strikt verboden.
Foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn niet vul het contractuele veld in.Als er fouten zijn ingevoerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van het merk Berthie worden genomen

Artikel 11 - Aansprakelijkheid:

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de Franse wetgeving van kracht zijn en de in Frankrijk geldende normen. Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd.
Het merk Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al het ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht buiten haar controle, om de volgende redenen en zonder dat deze lijst uitputtend is : overstroming, brand, storm, staking, oproer, ongevallen..., in overeenstemming met de jurisprudentie Internet waarop hyperlinks kunnen verwijzen vanaf de eigen site.
Elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, moet op eenvoudig verzoek worden verwijderd van Berthie.


Artikel 12 – Persoonsgegevens:

Invullen van persoonsgegevens verzameld voor verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten.
In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten is aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder het registratienummer: 1214248. De klant heeft op grond van artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over hem.
Berthie verbindt zich ertoe deze nooit aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
Het merk Berthie verbindt zich ertoe alle bepalingen van de Verkoop op afstand na te leven Consumentenwet.
De bevoegdheidsverdeling in geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zal worden gegeven aan de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder.


.

Panier

Plus de produits disponibles à l'achat