Ce site Web a des limites de navigation. Il est recommandé d'utiliser un navigateur comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox.

-15% sur tout le site dès 2 articles achetés

AV

Algemene Verkoopvoorwaarden


Artikel 1 – Inleiding

Deze algemene voorwaarden komen tot stand tussen:
Aan de ene kant,
het merk Berthie, e-commercesite, eigendom van het bedrijf L.D.R.C, vertegenwoordigd door Cynthia Robert, SIREN-identificatienummer 890113251, met maatschappelijke zetel 34, boulevard des Italiens 75009 Parijs (Frankrijk), hierna Berthie genoemd.
En aan de andere kant,
personen die een aankoop willen doen via de website www.berthie.fr, hierna "de gebruiker" of "de klant" genoemd.

De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens de bestelling te plaatsen.
Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 2 – Onderwerp:

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen Berthie en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de diensten, inclusief betaling en levering.
Ze regelen allemaal de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

Artikel 3 – Bestelling:

De gebruiker plaatst zijn bestelling op internet: www.berthie .fr
De validatie van de bestelling en de elektronische handtekening (wet van 13 maart 2000 op de elektronische handtekening) vormen de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.
Tenzij anders bewezen, vormen de door Berthie geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties die op de site www. . Berthie.fr tussen het bedrijf en zijn klanten.

De contractuele informatie zal uiterlijk op het moment van levering aanleiding geven tot een schriftelijke bevestiging aan de klant op het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld.

Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, is het essentieel dat de klant de spelling van zijn voor- en achternaam en zijn exacte adres met de stad en de postcode controleert.

Berthie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze elementen die essentieel zijn voor de correcte levering van uw bestelling.Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop.

Berthie behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van producten:
Berthie verbindt zich ertoe bestellingen uit te voeren binnen de limieten van de beschikbare productvoorraden. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt Berthie zich ertoe de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Het niet beschikbaar zijn van één of meerdere artikelen kan niet leiden tot de verantwoordelijkheid van Berthie

Artikel 5 – Prijs:

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.
Berthie behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van orderinvoer.

Artikel 6 – Betaling:

De producten blijven eigendom van Berthie totdat de volledige betaling is ontvangen.
De klant heeft de mogelijkheid om zijn online aankopen te betalen bij de bestelling: per Card Bank (creditcard, Visa, Euro -card, Mastercard, Amex) of via Paypal.

In het geval dat producten uitverkocht of niet beschikbaar zijn, wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht om om hun bestelling te kunnen wijzigen, met hun toestemming en volgens hun wensen.
Berthie zet alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die op het web worden verzonden te waarborgen.

Als zodanig maakt de website gebruik van een beveiligde betalingsmodule (PayPal) door uitwisseling van versleutelde gegevens (SSL-protocol met 128-bits encryptie) en bewaart Berthie op geen enkel moment de bankgegevens van zijn klanten


Artikel 7 – Levering - termijnen, verzendkosten en verpakking:

Leveringen - termijnen:
De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven. De verzending van de bestelling wordt op de dag van vertrek per e-mail aan de klant bevestigd, op voorwaarde dat de klant zijn e-mailadres correct heeft doorgegeven. Om de levering te optimaliseren, is het raadzaam om een ​​zo nauwkeurig mogelijk adres aan te geven waar uw bestelling tijdens werkuren kan worden ontvangen (thuis, werk, kennis).
Berthie garandeert de correcte levering van de producten.

De levertijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met de op de productbladen aangekondigde verzendtijden, waaraan de levertijd wordt toegevoegd.
De verzending van de producten geschiedt binnen 3 tot 5 werkdagen, waarbij de levertijd wordt aangekondigd volgens de gekozen vervoerder.
Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering, om welke reden dan ook. Dit geeft de koper niet het recht de koop te ontbinden.
Hierdoor kan door de klant geen aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook worden gemaakt Berthie
Bij zichtbare gebreken profiteert de klant van het hieronder in artikel 9 gespecificeerde retourrecht.
In het geval van een fout in de bewoordingen van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid waarin hij het product zou kunnen leveren.
Verzend- en verpakkingskosten:
Verzend- en verpakkingskosten zijn voor rekening van Berthie.

Artikel 8 – Herroepingstermijn:

De herroepingstermijn die aan de klant wordt toegekend bij aankoop van goederen, in in overeenstemming met artikel L 121 16 van de Consumentenwet, is 14 dagen geldig vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Tijdens deze periode kan de klant het product/de producten die niet bij hem passen, zonder boete retourneren.
De klant kan het/de bestelde product(en) omruilen of een terugbetaling aanvragen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking en met hun aankoopbon ter identificatie.
Artikelen die beschadigd of bevuild zijn door de klant worden niet geaccepteerd. Niet teruggenomen.

Artikel 9 - Productconformiteit:

De klant kan producten omruilen die ogenschijnlijk defect zijn of niet overeenkomen met hun bestelling. In dit geval moet hij het verzoek per e-mail doen, binnen 7 werkdagen na levering en het product retourneren.
Het product wordt dan geruild.
In het geval van een omruiling van het product, zijn de verzendkosten van de vervangend product wordt niet aan de klant gefactureerd en de door deze laatste gemaakte verzendkosten worden aan hem vergoed op basis van de gefactureerde prijs.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking met hun bestelformulier ter identificatie.
Artikelen die door de klant beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.
Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom:

Berthie heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis.
Alle elementen van de site www. Berthie.fr, zowel visueel als audio, wordt beschermd door copyright, handelsmerken of patenten.Ze zijn het exclusieve eigendom van Berthie
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site wwwBerthie.fr is strikt verboden.
De foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn niet in het contractuele veld. Indien er fouten zijn aangebracht, kan Berthie in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid:

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving en de normen die in Frankrijk gelden. Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd.
Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al het ongemak of de schade inherent aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht buiten haar controle, om de volgende redenen en zonder dat deze lijst uitputtend is: overstroming , brand, storm, staking, oproer, ongeval..., in overeenstemming met de jurisprudentie waarnaar hyperlinks kunnen verwijzen vanaf de eigen site.
Elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, moet op eenvoudig verzoek worden verwijderd van Berthie.


Artikel 12 – Nominatieve gegevens:

De informatie van nominatieve informatie coll ected voor verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten.
In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés", de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot aan klanten is aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder het registratienummer: 1214248. De klant heeft op grond van artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering gegevens die hem betreffen.
Berthie verbindt zich ertoe deze nooit aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
Berthie verbindt zich ertoe alle bepalingen van de Code Verbruik van Verkoop op afstand.
De toewijzing van de bevoegdheid in geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zal worden gegeven aan de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder.
.

Panier

Plus de produits disponibles à l'achat