Deze website heeft browsebeperkingen. Het wordt aanbevolen om een ​​browser zoals Edge, Chrome, Safari of Firefox te gebruiken.

BLACK FRIDAY Dernier jour : Jusqu'à -60% Sur une sélection d'articles

Privacybeleid

Privacybeleid

Artikel 1 – Inleiding

Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Berthie, en anderzijds personen die een aankoop wensen te doen via de website www.berthie.fr, hierna te noemen aan als "de gebruiker" of "de klant".

De klant erkent deze algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens de bestelling te plaatsen.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 2 – Onderwerp:

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen Berthie en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de diensten, inclusief betaling en levering.
Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen.

Artikel 3 – Bestelling:

De gebruiker plaatst zijn bestelling op internet: www.berthie.fr
De validatie van de bestelling en de elektronische handtekening (wet van 13 maart 2000 op elektronische handtekening) vormen de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.
Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de door Berthie geregistreerde gegevens het bewijs van alle verrichtingen op de site www. Berthie.fr tussen het bedrijf en zijn klanten
De contractuele informatie zal uiterlijk bij de levering aanleiding geven tot een schriftelijke bevestiging aan de klant op het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld.
Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.
Berthie behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van producten:

Berthie verbindt zich ertoe bestellingen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt Berthie zich ertoe de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
Het niet beschikbaar zijn van een of meerdere artikelen kan niet leiden tot de verantwoordelijkheid van Berthie

Artikel 5 – Prijs:

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, alle taksen inbegrepen, exclusief verzendkosten .
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.
Berthie behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van het invoeren van de bestelling.

Artikel 6 – Betaling:

De producten blijven eigendom van Berthie totdat volledige betaling is ontvangen.
De klant heeft bij het bestellen de keuze om zijn online aankopen te betalen: met creditcard (creditcard, Visa, Eurocard, Mastercard, Amex) of via Paypal.

In geval van uitverkochte of niet-beschikbare producten, wordt de klant zo snel mogelijk verwittigd om zijn bestelling te kunnen wijzigen, met zijn akkoord en volgens zijn wensen.
Berthie zet alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens die via het web worden verzonden te waarborgen.

Als zodanig maakt de website gebruik van een beveiligde betalingsmodule (PayPal) door middel van uitwisseling van versleutelde gegevens (SSL-protocol met 128-bits encryptie) en behoudt Berthie op geen enkel moment de bankgegevens van haar klanten.


Article 7 – Livraison - délais, frais de port et de conditionnement :

Livraisons - délais :
Les articles sont livrés à l'adresse de livraison indiquée lors de la bestelling. De verzending van de bestelling wordt op de dag van vertrek per e-mail aan de klant bevestigd, op voorwaarde dat de klant zijn e-mailadres correct heeft doorgegeven.Om de bezorging te optimaliseren, is het raadzaam een ​​adres aan te geven waar je bestelling tijdens werkuren kan worden ontvangen (thuis, werk, kennis)
Berthie behoudt zich de keuze van de vervoerder voor en garandeert de correcte levering van de producten.

De levertijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met de op de productfiches aangekondigde verwerkingstijden van de verzending, waaraan de levertijd wordt toegevoegd.
Producten worden binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden, waarbij de levertijd wordt aangekondigd afhankelijk van de gekozen vervoerder.
Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering, om welke reden dan ook. Dit geeft de koper niet het recht om de verkoop te annuleren.
Bijgevolg kan door de Berthie-klant geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook.
In geval van zichtbare gebreken geniet de klant van het recht op teruggave zoals hieronder vermeld in artikel 9.
In het geval van van een fout in de bewoording van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
Verzend- en verpakkingskosten:
Verzend- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant, behoudens in het geval beperkt voorzien in artikel 9.
Het bedrag van de verzendkosten wordt automatisch bepaald bij de bestelling, afhankelijk van de land, gewicht en volume van elk product.Artikel 8 – Herroepingstermijn:

De herroepingstermijn die aan de klant wordt toegekend bij de aankoop van goederen, in overeenstemming met artikel L 121 16 van het Wetboek van Verbruik, is 14 duidelijke dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Tijdens deze periode kan de klant op zijn kosten en zonder boete het product of de producten die niet bij hem passen, terugsturen.
De klant kan het/de bestelde product(en) omruilen.
De kosten voor het retourneren van goederen blijven voor rekening van de koper.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking.
Artikelen die door de klant beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.

Artikel 9 - Productconformiteit:

De klant kan producten omruilen die defect lijken of die niet overeenkomen met hun bestelling. In dit geval moet hij het verzoek binnen 7 werkdagen na levering per e-mail indienen en het product retourneren.
Het product wordt dan omgeruild.
In geval van productruil worden de verzendkosten van het vervangende product niet aan de klant in rekening gebracht en worden de door deze laatste gemaakte verzendkosten aan hem vergoed op basis van het gefactureerde tarief.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voor complete artikelen in nieuwe staat, in hun originele verpakking.
Artikelen die door de klant beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.
Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom:

Berthie heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis.
Alle elementen van de site www. Berthie.fr, zowel visueel als geluid, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Ze zijn het exclusieve eigendom van Berthie
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.Berthie.fr is strikt verboden.
De foto's en teksten ter illustratie van de producten komen niet in het contractuele veld. Indien er fouten zijn aangebracht, kan Berthie in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid:

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving en aan de in Frankrijk geldende normen. Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt afgeleverd.
Berthie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking in de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enige gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als een ingrijpende gebeurtenis buiten haar controle , om de volgende redenen en zonder dat deze opsomming limitatief is: overstroming, brand, storm, staking, oproer, ongeval, enz., in overeenstemming met de jurisprudentie.
Evenzo is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar hyperlinks kunnen verwijzen vanaf haar eigen site.
Elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, moet op eenvoudig verzoek van Berthie worden verwijderd.


Artikel 12 – Persoonsgegevens:

Het verstrekken van persoonlijke informatie die is verzameld voor verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten.
In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder het registratienummer: 1214248. De klant heeft onder artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens.
Berthie verbindt zich ertoe deze nooit aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
Berthie verbindt zich ertoe alle bepalingen van de Consumentenwet voor Verkoop op Afstand na te leven.
De toewijzing van de bevoegdheid in geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zal worden gegeven aan de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder.

.

Mand

Meer producten beschikbaar voor aankoop

Jouw mandje is leeg.